TOPlist


Google+


Provozní­ doba knihovny

Každá druhá­ sobota v měsíci, od 14:00 do 16:00 hodin (Mimo prázdnin a svátků!).

Kde nás najdete

V budově Hasičské zbrojnice SDH Orlov, viz mapa

Jízdní řád MHD

Linka číslo 5
* Jízdní řád
* Ostatní linky MHD

Zajímavé odkazy


* Knihovna Jana
   Drdy Příbram

* MěÚ Příbram

Hledej:O knihovně

Knihovna v Orlově je jedna ze 146 veřejných knihoven spadajících pod Knihovnu Jana Drdy Příbram. Ta se v roce 2002 stala, dle zákona 257/2001 Sb., o veřejných knihovnických a informačních službách (knihovní zákon), pověřenou knihovnou pro knihovny příbramského regionu.

Knihy, knihy, knihy... a zase knihy

Obměna knižních souborů v
naší knihovně


VÝTAH ZE SOUBORU PRAVIDEL PRO PŮJČOVÁNÍ KNIH Z VÝMĚNNÉHO FONDU VEŘEJNÝM KNIHOVNÁM
(Knihovna Jana Drdy Příbram)

KDYŽ DOJDE KE ZTRÁTĚ, NEBO POŠKOZENÍ KNIHY

OZNAČOVÁNÍ KHIH VE VÝMĚNNÉM FONDU

Kontakt

knihovnice@knihovnaorlov.unas.cz