O knihovně

Knihovna v Orlově je jedna ze 146 veřejných knihoven spadajících pod Knihovnu Jana Drdy Příbram. Ta se v roce 2002 stala, dle zákona 257/2001 Sb., o veřejných knihovnických a informačních službách (knihovní zákon), pověřenou knihovnou pro knihovny příbramského regionu.

Knihy, knihy, knihy... a zase knihy

Obměna knižních souborů v
naší knihovně


VÝTAH ZE SOUBORU PRAVIDEL PRO PŮJČOVÁNÍ KNIH Z VÝMĚNNÉHO FONDU VEŘEJNÝM KNIHOVNÁM
(Knihovna Jana Drdy Příbram)

KDYŽ DOJDE KE ZTRÁTĚ, NEBO POŠKOZENÍ KNIHY

OZNAČOVÁNÍ KHIH VE VÝMĚNNÉM FONDU

Kontakt

knihovnice@knihovnaorlov.unas.cz